Het ISO heeft een petitie gestart tegen het nieuwe bezuinigingsbeleid in het hoger onderwijs (hier te lezen/tekenen). Hoewel een petitie beter is dan niets (zou je zeggen) zijn er een aantal kanttekeningen bij de inhoud en de toon van de petitie. Ik heb hem getekend, maar ik sta er, zacht gezegd, erg kritische tegenover. We hebben actie nodig, niet nog een petitie.

Allereerst is de formulering van de standpunten zwak en getuigt het van gebrek aan ruggengraat van deze organisatie. Ik citeer het einde van hun petitie:

Verzoeken wij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

 • Deze bezuinigingen te heroverwegen;
 • Waar nodig uitzonderingen op te nemen in de wet- en regelgeving.

ISO lijkt hier niet eens te protesteren tegen de maatregelen. Zij verzoekt alleen om heroverweging en ‘uitzonderingen’. Het lijkt er meer op dat deze ISO studenten hun eigen huid (lees studiefinanciering) proberen te redden in plaats van een principieel standpunt in te nemen voor onderwijs (wat uiteraard ook het behoud van studiefinanciering inhoud maar tegelijkertijd veel meer) als fundamenteel recht voor iedereen. Als de ISO niet de rechten van de studentenpopulatie vertegenwoordigt, is deze petitie dan eigenlijk wel aan de studenten besteed?

Wat zal de minister denken als ze deze petitie leest? Zal de minister overtuigd zijn als er tienduizenden studenten een petitie tekenen? Zal ze de plannen intrekken? Weinig kans. Deze petitie biedt haar, in plaats van echt verzet, een mogelijkheid om redelijk over te komen, en de plannen door te drukken. ISO vraagt namelijk eigenlijk alleen om een kleine bijstelling van de wet. De uitsluiting van bestuurlijke functies in de nieuwe plannen lijkt ISO’s grootste zorg. Lukt dit ze dan kunnen ze weer tevreden naar huis en rustig slapen, ze hebben tenslotte hun studiefinanciering veilig gesteld, ten koste van de gemiddelde student. Daarnaast kan onze nieuwe minister zichzelf prachtig presenteren door te vertellen dat ze de studenten tegemoet is gekomen, ‘mooi compromis’.

Dus: Is deze petitie de beste manier om de huidige plannen van het nieuwe kabinet tegen te gaan? Dat lijkt me niet, maar als je er eentje opstelt kun je op zijn minst je best doen om het wat strijdbaarder over te laten komen. Misschien zo iets:

Van de daken (Universiteits- en Hogeschool) schreeuwende dat:

 • Onderwijs en dus studiefinanciering is een recht voor iedereen;
 • De studiefinanciering moet worden behouden voor de gehele studieperiode (Dus ook in de Masterfase!);
 • Sancties op studievertraging zijn onacceptabel.

Dreigende dat:

 • Als de minister hier geen gehoor aan geeft, er (telkens escalerende) acties volgen tot dit beleid wordt terug getrokken.

Misschien zou dat een goed startschot van een echte campagne tegen dit nieuwe beleid zijn.

Bij deze dus.

Petitie van het ISO (hier te tekenen)

Constaterende dat:

 • Het kabinet Rutte het streven heeft uitgesproken studenten die meer dan één jaar studievertraging oplopen te confronteren met een verhoging van het collegegeld van drieduizend euro en het vervallen van de studenten OV-jaarkaart als gift;
 • Evenzo de instellingen in het hoger onderwijs geconfronteerd worden met een netto korting van drieduizend euro per student die meer dan één jaar studievertraging op heeft gelopen;

Vrezende dat:

 • Het niveau van het hoger onderwijs hiermee onder druk komt te staan;
 • Zowel studenten als hun omgeving hier ernstig onder te lijden zullen hebben;

Verzoeken wij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

 • Deze bezuinigingen te heroverwegen;
 • Waar nodig uitzonderingen op te nemen in de wet- en regelgeving.