[Update: Maatregelen in het Hoger Onderwijs 2012-2013 ]

[Update dec. 2011: Kabinet wil studiefinanciering en OV-jaarkaart schappen ]

Hieronder volgt een gedeelte van het bericht op NOS Headlines:

De nieuwe regels voor studenten die te lang over hun studie doen gaan al volgend studiejaar in en gelden voor iedereen die ingeschreven staat. Dus ook voor studenten die nu al vertraging hebben opgelopen. Dat blijkt uit een interne beleidsnotitie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) waarin de NOS inzage heeft gehad.

Uit de notitie van 11 november blijkt dat elke student één jaar langer mag doen over een studie dan de looptijd die er voor staat. Voor elk jaar dat volgt moet de student 3000 euro extra betalen. Dat ene jaar mag maar een keer worden gebruikt, en geldt dus niet meer als studenten bijvoorbeeld na een bachelor nog een master gaan doen.

Het gaat in totaal om 80.000 langstudeerders. Het ministerie wil met deze maatregelen in vier jaar tijd dat aantal met een kwart verlagen. Naast de 3000 euro extra die studenten moeten betalen, komt er ook een efficiencykorting voor onderwijsinstellingen. Dat houdt in dat voor elke student die te lang over de opleiding doet, de instelling 3000 euro wordt gekort op haar budget. Dat zou in 2012 190 miljoen euro moeten opleveren.

Bachelor
Uit het document blijkt dat de langstudeerders vooral op bacheloropleidingen op het hbo en de universiteit zitten. Uitgesplitst naar studierichting blijkt dat vooral masterstudenten rechten, economie en taal en cultuur langer over hun studie doen.

Het ministerie van OCW wil niet reageren op de uitgelekte stukken.

Bron: NOS Headlines

Wat kun jij hier tegen doen?

KSU is gestart met een campagne tegen de bezuinigingen. Lees daar hier meer over: Don’t panic, organize! Open Actievergadering tegen bezuinigingen van Kabinet Rutte

Uit deze Actievergadering is een nieuw initiatief voortgekomen: Studenten Actiecomité Utrecht. Op deze site zal binnenkort hier meer informatie over komen. De volgende actiebijeenkomst staat gepland op dinsdag 14 december, 19.30 (de locatie wordt nog bekend gemaakt.) Dus als je je zorgen maakt en je wilt dit beleid tegenhouden: houdt kritischestudenten.nl in de gaten voor updates, en zet 14 december vast in je agenda.