Persbericht van SOS Amsterdam – Studenten protesteren vandaag  voor het maagdenhuis tegen bezuinigingen op de kwaliteit van onderwijs op de faculteit maatschappij- en gedragswetenschappen van de UvA. De studenten spijkeren symbolisch een lijst met eisen op de deur van het maagdenhuis.

Filmpje van de actie:

Bericht op de website van SOS Amsterdam

De afgelopen weken is duidelijk geworden dat de faculteit kampt met een tekort van bijna drie miljoen, waarvan in ieder geval een half miljoen in 2011 bezuinigd moet worden. Dit tekort is het gevolg van onder andere mismanagement, het invoeren van een nieuw rekenmodel door het management van de UvA en structurele onderinvestering in het onderwijs vanuit Den Haag. De studenten vrezen dat het tekort ten koste van de kwaliteit van het onderwijs zal gaan.

De studenten vinden dat, aangezien zij het tekort niet hebben veroorzaakt, zij ook niet onder de oplossing ervan moeten lijden. Zij eisen dat het tekort dat aan het college sociale wetenschappen is ontstaan, niet opgevangen wordt door werkgroepen nog verder te vergroten, keuzeruimte te beperken, onderzoekstijd voor docenten te korten of het aantal contacturen te verminderen. Daarnaast wijzen zij op de op de faculteit aanwezige reserve van 6 miljoen, die echter achter slot en grendel ligt in verband met een prestigeproject van de UvA-directie.

Aangezien er eind januari besloten zal worden over de precieze inhoud van de maatregelen om het tekort in te perken, vonden de studenten het juist nu tijd om van zich te laten horen:  “Op deze manier laten we voor het besluit is genomen horen wat studenten niet acceptabel vinden.” Een andere student vult aan: “Juist discussie over de lesstof tussen docenten en studenten in de werkgroepen is onmisbaar in mijn studie. Dit is geen luxe maar een noodzaak.”