Studieverenigingen kunnen juichen

In wat mogelijk een poging is om studieverenigingen aan hun zijde te scharen, heeft de VVD gepleit voor “collegegeldvrij besturen” en kon daarin rekenen op een kamermeerderheid. Gezien studieverenigingen massaal mee mobiliseerden voor de demonstratie op 21 januari in Den Haag lijkt de VVD zich bewust te zijn van het belang van een alliantie met studieverenigingsbesturen. Op 21 januari werd immers voornamelijk geprotesteerd tegen iets wat bij studieverenigingsbesturen gevoelig ligt – de langstudeerboete – terwijl plannen om bijvoorbeeld de studiefinanciering voor de master af te schaffen er¬†volledig buiten werden gelaten door de organisatoren. De langstudeerboete of ‘Hable-heffing’ raakt deze besturen omdat ze door een fulltime of parttime bestuursjaar vaak studievertraging oplopen. De LSVb/ISO had weinig moeite hun ervan te overtuigen hun achterban mee te mobiliseren naar Den Haag. Het resultaat; zo’n 20.000 protesterende studenten. Maar nu collegegeldvrij besturen mogelijk wordt, komt die Halbe-heffing toch iets minder hard aan. De VVD op de bres voor de studentbestuurder! Komt de studentbestuurder nu nog op de bres voor de student?