De komende week zijn er weer een aantal stakingen gepland in het openbaar vervoer in de drie grote steden: Rotterdam op 11 mei, Den Haag (hoogstwaarschijnlijk) op 12 mei en Amsterdam op 12 mei. Door de geplande bezuinigingen dreigen tientallen bus- en tramlijnen in deze steden te verdwijnen. Daarnaast wilt de overheid het openbaar vervoer verder ‘liberaliseren’ (privatiseren) en zo de macht van de markt op deze sector te vergroten.

In praktijk betekent dit vaak een verslechtering van de collectieve (publieke) diensten. Voor een voorbeeld kun je de geschiedenis van het openbaar vervoer eens na lezen in de Verenigde Staten. Deze bezuinigingen, samen met alle andere bezuinigingen in de publieke sector (onderwijs, gezondheidszorg, AOW etc.) vormen een reeks van plannen om de sociale voorzieningen kapot te maken onder het mom van ‘onvermijdelijkheid’ welk in al haar gedaante niets meer is dan een leugen, gebruikt om de ideologische hegemonie van de burgerij te vergroten, een tactiek welk helaas te vaak goed werkt.

Om de logica van het kapitaal in het algemeen, en haar ne0-liberale vorm in het bijzonder, te doorbreken verklaart KSU zich solidair met deze stakingsgolf.

Advertenties