Vanmiddag omstreeks 12 uur hebben actievoerders in de binnenstad van Amsterdam een bankfiliaal van de ING bezet. Inmiddels is de bezetting voorbij. De bezetters van de ING zijn een voor een door de politie afgevoerd en in een bus geplaatst. De velen sympathisanten zijn spontaan de binnenstad van Amsterdam ingetrokken en hebben eerst de ABN AMRO bank geblokkeerd en later de Rabobank op de Dam.

De actievoerders willen hiermee in verzet komen tegen het onverantwoordelijke gedrag van banken en de wijze waarop de overheid de financiële crisis heeft gebruikt voor een beleid van sociale afbraak.

De actievoerders veroordelen dat de enorme winsten die de afgelopen jaren zijn behaald in de financiële sector privaat zijn geweest, terwijl de lasten nu collectief worden gedragen. Met het planten van een vlag en het uitspreken van de tekst “ It’s one small step for men but a giant leap for the 99 procent”, werd op symbolische wijze de bank heroverd door de actievoerders.

Volgens woordvoerder Sander is het, nu de Occupy beweging over de gehele wereld in het nauw komt, tijd om opnieuw van zich te laten horen. “De problemen van de 99 procent verdwijnen namelijk niet door de pleinen te ontruimen.” Sander wijst erop dat de toenemende werkloosheid en de gelijktijdige afbraak van de sociale voorzieningen de bestaande ongelijkheid alleen maar zullen vergroten. “Het is simpelweg niet te bevatten dat het sociale vangnet wordt afgebroken terwijl steeds meer mensen genoodzaakt zijn om hier een beroep op te doen. De prioriteiten liggen vreemd genoeg niet bij het welzijn van de Nederlandse burgers, maar wat goed is voor de markt. En daarnaast staan we nu aan de vooravond van een nieuwe bezuinigingsronde”. Sander wijst hiermee op de manier waarop burgers worden gestraft voor het ‘anti-sociale’ gedrag van de financiële sector. “De banken hebben hun krediet letterlijk en figuurlijk verspeeld. Door op onverantwoorde wijze te gokken met pensioenen en hypotheken is de huidige ellende veroorzaakt, maar de financiële sector gooit nu ook nog eens olie op het vuur door met speculatie op staatsobligaties de laatste resten van democratie en soevereiniteit om zeep te helpen. Kijk maar naar wat er is gebeurd in Spanje, Italië en Griekenland.” De actievoerders benadrukken dat als de politiek de machtsverhoudingen niet laat kantelen in het voordeel van de gewone burger en wegneemt bij de financiële sector, er nog meer acties zullen volgen. ”Als de politiek niet voor haar burgers opkomt dan moeten wij het zelf doen”, aldus Sander.

Meer info:

Website: occupydebanken.wordpress.com

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Occupy-de-Banken/313609861992912

Twitter: http://twitter.com/occupydebanken #occupydebanken