Algemeen


Vandaag verscheen in de NRC Next eindelijk een weerwoord op alle negatieve berichtgeving over Griekenland. Na de verhalen over luie Grieken, listige knoflooketers en corrupte olijventelers nu eindelijk een verhaal die de schuld legt waar die ligt: Bij het IMF, de Eu en de Europese Centrale Bank die het land dwingen om steeds weer verder te bezuinigen en de bevolking verder in de armoede te drukken. Een artikel dat zegt dat het ‘reddingsplan’ alleen tijd geeft aan de schuldeisers om hun belangen veilig te stellen, en dat van Griekenland een sociaal experiment maakt voor het neoliberale fundamentalisme.

Vicky Skourabi, Michel Surya en Dimitris Vergetis doen een oproep aan Europese intellectuelen;
“Wanneer er een wereldwijde steunbeweging opkomt en het internet gonst van solidariteitsinitiatieen, kunnen intellectuelen het zich dan veroorloven de laatsten te zijn die hun stem verheffen voor Griekenland? We moeten nu handelen: met artikelen, mediaoptredens, debatten, petities, demonstraties. Elk initiatief is welkom; elk initatief is nodig”.

Hetzelfde stuk verscheen afgelopen week al in verschillende Europese kranten en is ondertussen al in 15 talen vertaald. Het volledige artikel (pdf) is hier te lezen:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=135e1f17a5da9c88&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3Dfb1936d3bf%26view%3Datt%26th%3D135e1f17a5da9c88%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26realattid%3Df_gzf8o42j0%26zw&sig=AHIEtbRN0PR7zTDi-52PABnmAEum9UF2Bg&pli=1

Advertenties

Terwijl de officiële media de dood van Khadafi als een bevrijding zien en het westen, voornamelijk de VS en Frankrijk, als de bevrijders schetsen (dezelfde bevrijders die 40 jaar Khadafi’s dictatuur en onderdrukking stilzwijgend steunden, en nu opeens bevrijders worden genoemd), hieronder een fotoserie vanuit een ander perspectief! De bevrijding van de Libische volk lijkt niet zo zeer het hoofddoel vanuit deze perspectief, meer de belangen van het Westers kapitaal lopen voorop.  (meer…)

Afgelopen week hebben wederom duizenden Chileense studenten gedemonstreerd tegen de oneerlijke neo-liberale onderwijsstelsel en andere sociale problemen in het land. Ze hebben een vergadering van de Senaat weten te verstoren en probeerden vandaag de ministerie van onderwijs bezetten. Zij eisen een referendum over deze problemen. Dit is een basis democratische recht van elke volk, maar de Chileense regering wilt daar niets van weten. Na een bezetting van acht uur, hebben de studenten het Senaat verlaten. Dit enkel omdat de oppositieleden hen beloofden een wetsvoorstel te doen dat een bindend referendum nodig heeft.

Na maanden van protesten zetten de Chileense studenten hun strijd voort en geven niet op. Ze beginnen nieuwe tactieken en strategieën te ontwikkelen en zetten zo meer druk op de gevestigde orde. Dit moet voor ons ook een voorbeeld zijn, om wanneer een bepaalde vorm van protest geen resultaat geeft, na te gaan denken over andere vormen van verzet.

Het Nijmeegs Universiteitsblad Vox heeft geweigerd een stuk van de vaste columnist over de vleeshufter-gate te plaatsen in zijn papierenversie. Hoofdredactrice heeft bevestigd dat het niet mag. Dat staat in ANS, het studentenblad van Nijmegen. Het column staat wel op RUnieuws.nl.

(meer…)

Om de crisis op te lossen moeten we “snoeien om te groeien” zei onze Nederlandse premier Rutte vorig jaar, oftewel grote bezuinigingen en hervormingen doorvoeren (waar ook het hoger onderwijs een slachtoffer van is). Toch lijkt er geen einde te komen aan de crisis, blijven markten onrustig en worden nieuwe jaren van recessie voorspeld. De ‘marktgoden’ – in de termen van Leigh Phillips – zijn nou eenmaal nooit tevreden. Maar de financiële crisis is geen vulkaanuitbarstig en zo moet er ook niet op gereageerd worden.

Alexander Beunder – 13/9/2011

(meer…)

Jandhyala B. G. Tilak

“In recent years […] the growth in market forces […] tend to question or simply gloss over the long-cherished, well-established view of many that higher education is a public good and to propose and legitimize the sale and purchase of education, as if it is a commodity meant for trade.” Which is a bad thing according to Tilak, since the “exclusion of the poor from the consumption of education will result in a loss of overall equity as well as efficiency in the economy.” From higher productivity, to democracy, equity and lower crime-rates; Tilak explores the benefits of public education that private education simply can’t provide. What’s more, there are serious dangers to “knowledge capitalism” – which would restrict the dissemination of new knowledge – and treating higher education as a commodity – not only because it violates our human right to higher education (UN, 1948). Leave a comment if you like.

Sijbolt Noorda (VSNU) en Guusje ter Horst (HBO-raad)

Uit recente nieuwsberichten: Universiteiten vormden kartels voor prijsafspraken over 2e studies (waarvoor zij sinds 2010 een zelfbepaald instellingscollegegeld mogen vragen) en rekenen daardoor vaak meer collegegeld dan de kostprijs legitimeert, aldus de Stichting Collective Actie Universiteiten. Staatssecretaris Halbe Zijlstra vindt dat prima en zei “de overheid heeft in dezen geen rol”.  Ondertussen lobbiet een lobbygroep van het hoger onderwijs en gemeenten voor deregulering van de kennissector en “vindt ook dat de huurprijs van studentenwoningen omhoog moet, zodat het lucratiever wordt om de woningen te bouwen* ” . Bovendien is volgens dezelfde lobbygroep de herinvoering van innovatievouchers** nodig, een systeem waarmee bedrijven (gesubsidieerd) kennis in kunnen kopen bij kennisinstellingen.

(meer…)

Volgende pagina »