Interviews


Al lange tijd protesteert biologe Gerdien de Jong tegen de bezuinigingen op Beta en het marktdenken in het onderwijs. Nu levert ze een nuttige bijdrage aan het debat wat de studentenbeweging zou moeten voeren: Wat is onze boodschap? Waar treden we tegen op? En waar voor? Frank Wiedema suggereerde onlangs dat we het woord ‘kenniseconomie’ niet te veel in de mond moeten nemen – een woord dat de LSVb ook maar al te graag inzet in hun weerwoord op de kabinetsplannen.

Gerdien de Jong suggereert nu dat we niet te veel over de langstudeerboete moeten praten, wat volgens haar slechts een “rookgordijn” is voor keiharde bezuinigingen op onderwijs. De “VSNU [Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten] is er briljant ingeluisd” aldus De Jong, “De VSNU heeft over de ‘langstudeermaatregel’ met de media gepraat, niet over het wegbezuinigen van een halve universiteit.”

(meer…)

Advertenties

Protestmars tegen onderwijsbezuinigingen. 21 mei, A'dam

Je was gisteren op 21 mei misschien ook, net als ca. 2000 anderen, naar de protestmars en de manifestatie tegen onderwijsbezuinigingen op het museumplein in Amsterdam. Ook Kritische Studenten Utrecht was er vertegenwoordigd. Zo nee; er zijn foto’s van…

Filosoof Grahame Lock

Maar naast geflyer en mobilisatie voor protest is er soms ook tijd nodig voor analyse en bezinning. Verrijk jezelf daarom dit weekend met ons nieuw achtergrondartikel “Laat de Universiteit vrij” (De Groene Amsterdammer, 21-4-2010); een interview met Grahame Lock, docent politieke theorie en filosofie in Oxford, Leiden en Nijmegen (eerder ook te lezen via comitesos.nl). Hierin praat Lock over hervormingen binnen het hoger onderwijs en het recente Rapport-Veerman; een rapport dat volgens Lock vorm geeft aan een neoliberale visie die uitgaat van “een industrieel idee van efficiënte productie voor de arbeidsmarkt”, waarbij “het doel is zo veel mogelijk producten van een bepaalde minimum-kwaliteit te deel dit op facebookproduceren tegen zo laag mogelijke kosten”. Reacties onderaan artikel mogelijk.

Hans Amman – econoom en huidig lid van het College van Bestuur van Universiteit Utrecht – geeft hieronder (op verzoek van KSU) zijn visie over de huidige onderwijsproblematiek, de bezuinigingen erop, en de economische kant ervan. Aanleiding voor dit verzoek was een opinie-artikel uit 1997, ondertekend door 70 economen waaronder Amman, getiteld “Met deze EMU kiest Europa verkeerde weg” in de Volkskrant. In dit artikel werd voorspeld hoe lidstaten van de Europese Monetaire Unie (EMU, oftewel de eurozone) sterk zouden moeten gaan bezuinigingen op collectieve voorzieningen om aan de euroregels te voldoen, voornamelijk het stabiliteitspact.  (Ook van toepassing op Griekenland). Maar toch merkt Amman in zijn recente reactie op dat je niet “kunt stellen dat er een koppeling is tussen de bezuinigingen op het hoger onderwijs en het feit dat we een euro-zone hebben met vrij kapitaalverkeer”. Want “Als je door de eu heen kijkt dan zie je dat er in andere landen wel fors wordt geinvesteerd en andere keuzes worden gemaakt”. Lees hieronder zijn volledige reactie.

(meer…)

Denis Rancourt, hoogleraar natuurkunde uit Canada die weigerde cijfers te geven, en opkomt voor waar hij in gelooft.

Denis Rancourt is een hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Ottawa, Canada. Hij is bekend om zijn onorthodoxe opvattingen over cijfers geven aan studenten – hij gelooft dat cijfers het leerproces in de weg zitten, en ongelijke machtsverhoudingen versterken.

Als eerste van een reeks vond afgelopen donderdag een “Common Seminar” plaats in Galerie Schijnheilig te Amsterdam. Deze Seminars zijn bedoeld om op een onafhankelijke en kritische manier ideeen uit te wisselen over kennisproductie op de universiteit. De conclusie van dit eerste seminar; we moeten niet de status quo beschermen, niet vanuit nostalgie een voorbeeld nemen aan het verleden, maar de huidige universiteit (spreekwoordelijk) vernietigen en vervangen door een academie die alle verschillende soorten kennis van de maatschappij vertegenwoordigt.

(meer…)

Howard Zinn, de wereld bekende Amerikaanse historicus, activist en schrijver van A People’s History of the United States, vertelt over de gebrek aan democratie in het hoger onderwijssysteem in de VS. Dit lijkt me voor Nederland en Europa een even relevant thema als aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

Lees hier meer op de website van Democratizing Education Network.

Noam Chomsky, een van de 5 meest geciteerde wetenschappers uit de geschiedenis geeft in dit artikel uit 2007 zijn visie over de wortels van het Westers onderwijs, de overeenkomsten met bolsjewisme en de rol van het onderwijs in het creëren van technocratische “managers of the society”.

Noam Chomsky

Noam Chomsky

Tegelijkertijd noemt Chomsky de zoektocht naar de “waarheid” een oneindig, coöperatief streven. Kortom; een mogelijk waardevolle bijdrage aan de huidige discussie over het hoger onderwijs!