Augustus 2010


Krantje boord augustus 2010

Krantje boord augustus 2010

De vernieuwde Krantje Boord is net uit, het werk van ons open collectief Kritische Studenten Utrecht. In deze krant wordt er met een kritische blik gekeken naar thema’s die voor studenten aan de universiteit en de hogeschool van belang zijn. Het doel van deze krant is om te informeren, maar vooral dialoog en actie te bevorderen. Met deze krant proberen we ook de leegte op te vullen die de verdwijning van het U-Blad heeft achtergelaten op de Universiteit Utrecht. Krantje Boord is daarmee geen concurrent van DUB, gezien deze niet in papier bestaat, maar eerder complementair; de artikelen van deze krant beschrijven vooral – in onze ogen – onderbelichte thema’s vanuit minder conventionele invalshoeken. Met de inhoud van Krantje Boord hopen we daarmee ook discussie op DUB te stimuleren. Aan de andere kant laten we ons ook door DUB inspireren; zo staat er in deze editie van Krantje Boord een artikel dat eerder op DUB verscheen (“God bestaat en zijn naam is Osiris”). Kortom; een volgens ons noodzakelijke aanvulling op de vermagerde informatievoorziening van Universiteit Utrecht en de (iets betere) informatievoorziening van de Hogeschool Utrecht.

Dit is een tweede versie van een langere serie onafhankelijke, papieren kranten die we dit jaar willen uitgeven. Wat begon als een satirische versie van het Ublad* – het tweepaginatellende “Nieuwe Ublad” – is inmiddels uitgegroeid tot dit project. Deze laatste Krantje Boord is bescheiden; slechts 4 pagina’s. Volgenden zijn mogelijk het dubbele en daaropvolgenden wellicht meer. Medewerking aan dit project is voor iedereen mogelijk op verschillende manieren: zowel qua financiering (mits onze onafhankelijkheid gerespecteerd blijft), distributie en inhoud is hulp welkom**. Neem contact met ons op via kritischestudentenutrecht@gmail.com of een van onze open bijeenkomsten (zie hiervoor de agenda op onze site. De eerstvolgende vindt vanavond plaats om 19:30, Oude Gracht 65).

* Voor de eerstejaars; het in december 2009 door het huidige CvB
volledig ondemocratisch afgeschafte papieren Universiteitsblad

** Medewerking vindt volledig op vrijwillige basis plaats

—————————————————————————————————————–

Download hier Krantjeboord

Nr. 2 Augustus 2010 in het geheel als PDF.

In deze editie:


Advertenties

Kritische Studenten Utrecht (KSU) is een open collectief van studenten uit Utrecht. Wij zetten ons in voor hoger onderwijs dat vrij is van marktwerking, commercialisering en massaliteit. Hoger onderwijs zou volgens ons een vrijplaats moeten zijn voor onafhankelijk, kritisch denken. Wij bieden een ruimte om als student actief te worden en je in te zetten voor beter onderwijs en sociale rechtvaardigheid. Dit alles doen we door middel van direct actie voeren, informatie verzamelen en verspreiden via workshops, deze krant, onze website etc. Daarnaast vinden wij dat het niet genoeg is om alleen kritiek te leveren op het huidige onderwijs, daarom experimenteren we met alternatieve vormen van onderwijs waarbij docenten samen met studenten bepalen wat en op welke manier er wordt geleerd. (meer…)

Wat is er alweer precies gebeurd? Begin februari 2010 heeft een groep studenten het bestuursgebouw van de UU bezet. Hiermee wilden ze een signaal afgeven dat het papieren Ublad moest blijven. Deze is uiteindelijk op geheel ondemocratische wijze alsnog stopgezet door het College van Bestuur. Naast dit Utrechtse thema maakten de studenten zich hard voor een stop op de landelijke bezuinigingen op onderwijs en de dreigende afschaffing van de basisbeurs. Ze zagen deze maatregelen uit Den Haag als een directe bedreiging voor goed en toegankelijk onderwijs voor iedereen. Tegelijkertijd met de Utrechtse bezetting werd ook in Amsterdam en Rotterdam bezet, en vonden er gerelateerde acties plaats in Nijmegen, Delft en Wageningen. Lees meer hierover op: http://studentenprotestutrecht.wordpress.com

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

In 1999 ondertekenden 29 Europese ministers van Onderwijs de Bologna declaratie. In dit document staan doelstellingen die de individuele landen in hun onderwijsbeleid zouden moeten nastreven, hiermee werd een nieuwe agenda gezet voor de toekomst van hoger onderwijs in Europa. (meer…)

Waar debatcentrum Tumult per 1 juli 2010 door financiële tegen-vallers noodgedwongen zijn deuren moest sluiten, debatteert Basta! vanaf september iedere eerste donderdag van de maand op volle kracht verder in de Kargadoor aan de Oudegracht.

Elke laatste donderdag van de maand film, en elke eerste donderdag van de maand kritisch debat.

(meer…)

Een paar weken geleden had ik een buitengewone ervaring. Ik was in Mexico Stad voor een serie lezingen aan de Nationale Universiteit, een indrukwekkende instelling van hoog wetenschappelijk niveau. Er bestaat selectie aan de poort maar de universiteit is vrijwel gratis. Hierna bezocht ik een nog opmerkelijkere instelling, een Universiteit in Mexico Stad opgericht door oud-burgemeester Lopez Obrador. De faciliteiten en normen zijn wederom van hoge kwaliteit. Toegang is niet alleen gratis maar er bestaat een open toelatingsbeleid, al heeft dat soms vertraging tot gevolg en of begeleiding van studenten die onvoldoende voorbereid zijn. Kort hierna ging ik naar San Francisco om lezingen te geven, hier leerde ik meer over de hoger onderwijs instellingen in Californië. (meer…)

Op DUB verscheen van de week een bericht dat mij niet heeft verrast, maar wel mijn filosofieopvatting op haar grondvesten heeft doen schudden. Het systeem OSIRIS (ik schrijf de naam meteen maar met hoofdletters) bepaalt het beleid. Ik zal uitleggen waarom.

De unisersiteit als vrijplaats voor wetenschapsbeoefening wordt vervangen door een leer- en onderzoeksfabriek.

(meer…)

Volgende pagina »