KSU in de Media


bezettingen-universiteiten-californie

Bezettingen Universiteiten Californie

Dit artikel, geschreven door Marianne Maeckelberg verscheen in de herst editie van de Klasse! Ze stelde een aantal vragen aan student-activisten uit Californië en aan Kritisch Studenten Utrecht:

Afgelopen anderhalf jaar werd de academische wereld over heel Europa en de VS (en af en toe elders) aangevallen door studenten. De studenten die normaal gezien de raison d’être zouden moeten zijn van het universiteitssysteem, werden een van de vele slachtoffers van de recente golf van bezuinigingen.

Griekenland is misschien het bekendste voorbeeld. Daar hebben studenten de universiteiten bezet om ze vervolgens te gebruiken als vergaderruimtes voor een veel bredere opstand. Maar ook in Oostenrijk, Italië, Engeland, Frankrijk, Spanje en Duitsland zijn de studenten druk bezig met campagnes voeren en universiteiten tijdelijk overnemen. Aan de University of Sussex in Engeland hebben studentenacties geleid tot de arrestatie en schorsing van meerdere studenten. In de VS zijn de studentenprotesten overgelopen in een veel breder strijd tegen bezuinigingen. Vooral in Californië waren studenten woedend om het feit dat zij de rekening zouden moeten betalen voor het verlies dat op de financiële markten werd geleden. De University of California speelde een sleutelrol door het organiseren van meerdere grootschalige acties en het verspreiden van inspirerende manifesten van opstand. Ook in Nederland zijn er meerder acties geweest. Studenten in Amsterdam, Utrecht, Leiden en Groningen hebben kleinschalige acties georganiseerd met als slogan “onderwijs is niet te koop”.

In september begint het academische jaar weer. Studenten in de VS zijn al volop bezig met het verstoren van de oriëntatieweken door het uitdelen van “disorientation guides” aan alle nieuwe studenten. Klasse! hoopt dat studenten dit jaar weer massaal “nee” zullen zeggen tegen bezuinigingen en collectief zullen weigeren om voor de crisis te betalen. Daarom hebben wij de activisten die betrokken zijn bij de acties in Californië en in Utrechtse ondervraagd over het hoe, wat, waar en waarom van deze acties.

(meer…)

Advertenties

Het Nieuwe UbladDe actiegroep ‘het Nieuwe Ublad’ van de Universiteit Utrecht heeft een satirische versie van de universiteitskrant ‘Ublad’ uitgegeven uit protest tegen het verdwijnen van de papieren uitgave van het Ublad per 1 januari 2010. Middels satire laten ze zien hoe “kritisch” en “onafhankelijk” het Ublad zou kunnen worden als het plan van het College van Bestuur wordt doorgedrukt. Het dreigende verlies van de papieren uitgave van het Ublad, alsmede de onafhankelijkheid ervan, wordt hiermee aan de kaak gesteld. Het Nieuwe Ublad wordt met een oplage van een paar duizend exemplaren op woensdag 9 december op de Uithof in Utrecht verspreid. (meer…)

Foto: Justus Knoppers

Vanmiddag om 12.45u hebben studenten van de UU op ludieke wijze geprotesteerd tegen het opheffen van ons Ublad. Met zwart tape over hun mond en een Ublad in hun hand protesteerden zij tegen het monddood maken van de redactie en de opheffing van de papieren versie van het blad. Ook enkele redactieleden zelf waren aanwezig, en de KSU was  natuurlijk ook van de partij. De actie was zeer geslaagd, we danken iedereen die is komen helpen! Maar het blijft natuurlijk niet bij een mooi foto momentje, we gaan door met actievoeren voor het Ublad. Hou de website in de gaten, of schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van acties voor volgende week (in het geval dat het College van Bestuur niet door de knieën gaat).

Lees meer (en teken de petitie): http://www.redhetublad.nl

Afgelopen donderdag nam een vijftal studenten uit Utrecht deel aan de bezetting van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hier een verslag van hun belevenissen.

Einde van de succesvolle bezetting

Voorbereidingen

Uit het noorden van het land ontvingen wij bericht dat boze studenten zich opmaakten voor actie. Er was reden genoeg om boos te zijn: het College van Bestuur (CvB) negeerde de mening van de Groningse studenten en drukte het Bindend Studieadvies (BSA) door in de Universiteitsraad. Zodoende werd de studenten hun recht op medezeggenschap ontzegd en werd bovendien het Groningse harmoniemodel voor medebestuur overreden. Wij besloten naar Groningen af te reizen om onze solidariteit te tonen en om een steentje bij te dragen aan de bezetting.

(meer…)

We hebben een opinie stuk in Transfer Magazine geschreven. Transfer Magazine is het journalistiek onafhankelijke vakblad met nieuws en achtergronden over de internationale samenwerking in het hoger onderwijs en onderzoek.

http://www.transfermagazine.nl/opinie/de-kwestie/bologna-een-meetbare-illusie