Nationaal


Het OV staakt!!!

De drie grote steden zijn van plan om 24 uur lang het openbaar vervoer plat te leggen. Het is wederom een estafette actie welk begint op 7 juni in Amsterdam, 8 juni in Den Haag en eindigt op 9 juni in Rotterdam. Deze actie verschilt van voorgaande stakingen waarbij enkel buiten spitsuren voor een korte tijd werd gestaakt. Nu wordt het openbaar vervoer voor een hele dag plat gelegd in de drie groten steden waar bij mekaar meer dan 3 miljoen mensen leven.

FNV Abvakabo en FNV Bondgenoten hadden de stakingen al aangekondigd, maar er moest nog worden overlegd over de precieze data.

Het kabinet is van plan om zeker 120 miljoen euro te bezuinigen op het openbaar vervoer in de grote steden. Dit zal geheid ten koste gaan van het behoud en de kwaliteit van het openbaar vervoer. Wij begrijpen dit helemaal en steunen deze actie. Dan maar een dagje fietsen.

Advertenties

KSU banner tegenover Utrecht School of Economics waar de toekomstige Neo-Liberale economen worden opgeleid!

Vandaag, 1 mei, de dag van de arbeid, zijn er overal in de wereld demonstraties gehouden, enerzijds om te vieren wat men d.m.v. arbeidsstrijd heeft bereikt (8 urige werkdag, afschaffing kinderarbeid etc.) en anderzijds om aandacht te vragen voor de vele problemen in de wereld welk een sociale oplossing vereisen, zoals de asociale bezuinigingen op onderwijs, gezondheidszorg en het openbaar vervoer, de sloop van sociale huurwoningen etc. Ook in Utrecht was een demonstratie en natuurlijk was KSU erbij.

(meer…)

Zelfs de politiek is nu eindelijk eens geschokt van de kwaliteit van veel instellingen die een HBO opleiding aanbieden. Dit naar aanleiding van het rapport van de Onderwijsinspectie. Het probleem speelt zich niet alleen af bij de al bekende InHolland scholen maar talloze andere HBO instellingen.

Je zou denken dat dit in het voordeel van de studenten zou zijn, maar nee hoor van investeringen, om het kwaliteit te verhogen, geen sprake van. Integendeel, laten we lekker de HBO-status van sommige instellingen intrekken. Kortom de studenten naar een nieveau lager duwen, in plaats van meer investeren in kwalitatief onderwijs. Zijlstra laat zijn neo-liberale aard wederom zien.

Erasmus Universiteit Rotterdam Het plan van de Erasmus Universiteit Rotterdam om studenten te dwingen in het eerste jaar alle 60 studiepunten te halen, valt slecht bij de landelijke studentenorganisatie ISO. (meer…)

Zijlstra niet blij! Hoe eerder de priviligesering begint hoe beter!!!

Zijlstra niet blij! Hoe eerder de priviligesering begint hoe beter!!!

De invoering van de Halbe-heffing, de langstudeerders boete van 3000 euro is met 1 jaar uitgesteld. Dit is de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer waar de SGP erop wees dat huidige studenten niet in staat waren om aan de boete te ontsnappen.

De steun van de SGP is cruciaal voor het kabinet voor het doorvoeren van haar asociale plannen; en dit keer deed de SGP niet eens mee, so figure that out!!!!!

Wat dit wilt zeggen is dat al ons verzet en tegengeluid gedeeltelijk heeft geholpen in het verzachten van de pijn, maar dat de strijd nog lang niet is gestreden. (meer…)

Studieverenigingen kunnen juichen

In wat mogelijk een poging is om studieverenigingen aan hun zijde te scharen, heeft de VVD gepleit voor “collegegeldvrij besturen” en kon daarin rekenen op een kamermeerderheid. Gezien studieverenigingen massaal mee mobiliseerden voor de demonstratie op 21 januari in Den Haag lijkt de VVD zich bewust te zijn van het belang van een alliantie met studieverenigingsbesturen. Op 21 januari werd immers voornamelijk geprotesteerd tegen iets wat bij studieverenigingsbesturen gevoelig ligt – de langstudeerboete – terwijl plannen om bijvoorbeeld de studiefinanciering voor de master af te schaffen er volledig buiten werden gelaten door de organisatoren. De langstudeerboete of ‘Hable-heffing’ raakt deze besturen omdat ze door een fulltime of parttime bestuursjaar vaak studievertraging oplopen. De LSVb/ISO had weinig moeite hun ervan te overtuigen hun achterban mee te mobiliseren naar Den Haag. Het resultaat; zo’n 20.000 protesterende studenten. Maar nu collegegeldvrij besturen mogelijk wordt, komt die Halbe-heffing toch iets minder hard aan. De VVD op de bres voor de studentbestuurder! Komt de studentbestuurder nu nog op de bres voor de student?

Waar: Het Plein, Den Haag
Wanneer: 12 april 2011, vanaf 12 uur
Kijk voor meer info op: http://www.studenteninactie.nu/
“Studenten in actie is een groep studenten die zich zorgen maakt over het hoger onderwijs. Terwijl het kabinet de mond vol heeft van de ambitie om tot de top-5 van kenniseconomieën te behoren wordt er de komende jaren 370 miljoen bezuinigd op het hoger onderwijs. Studenten moeten steeds meer gaan betalen voor hun opleiding, terwijl de kwaliteit afneemt. Rond 12 april zal de Tweede Kamer voor de laatste keer debatteren over de collegegeldverhoging voor studenten die meer dan een jaar studievertraging hebben. Strijd met ons mee en kom op de 12e naar Den Haag! “

Volgende pagina »