petitie


Op 14 juli wordt onderstaande open brief aan Minister van Financiën Jan Kees de Jager gestuurd als reactie op zijn onacceptabele opstelling tegenover Griekenland waarmee hij de Grieken de armoede injaagt, hun economie vernietigt en de financiele sector redt, wat de Nederlandse belastingbetaler niets oplevert. Onderteken deze brief via deze website, en stuur het door. En, zie David Harvey over Griekenland:

(meer…)

Advertenties

Van het hoger onderwijs persbureau:
Promovendi reiken Mubarak-award uit
Boze promovendi zullen vanmiddag de ‘Hosni Mubarak Award voor Goed Bestuur’ uitreiken aan Sijbolt Noorda van universiteitenvereniging VSNU. Hij krijgt de prijs voor zijn lobby om promovendi als studenten te gaan beschouwen. De promovendi bieden ook een petitie aan tegen de plannen voor een zogeheten ‘bursalenstelsel’, waarin promovendi niet langer een salaris maar een studiebeurs ontvangen. Een deel van de universiteiten wil dat invoeren omdat het goedkoper is. Maar volgens de jonge onderzoekers leidt het tot een verslechtering van de Nederlandse wetenschap.

(meer…)

Zaterdag 19 maart is exact 1 jaar na de 9 weken durende staking van de schoonmaaksector in 2010, de langste sectorbrede staking in Nederland sinds 1933. Aanstaande zaterdag is daarom door de Vakbond van Schoonmakers uitgeroepen tot Nationale Dag van de Schoonmakers, die gevierd wordt op het Jaarbeursplein naast Utrecht CS. Neem daarom NU (niet zometeen, maar nu!) een minuutje de tijd om als student je steun te verklaren voor de schoonmakersbeweging. KSU zal je steunverklaring meenemen naar de Dag van de Schoonmakers. Lever je steunverklaring nu HIER in, en lees hierover meer…

(meer…)

Van de Amsterdamse Professor Protest: Meer dan 40 medewerkers van de UvA hebben vrijdag een brief naar de CvB van de Universiteit van Amsterdam gestuurd om de criminalisering van legitiem en noodzakelijk studentenprotest te veroordelen.

(meer…)

Uit promovendus.org: Het kabinet heeft plannen aangekondigd om Nederlandse promovendi niet langer een salaris, maar een studiebeurs te geven. De wetswijziging die hiervoor nodig is, staat op de agenda  op verzoek van de Nederlandse universiteiten, die afgelopen jaren meerdere rechtszaken hebben verloren over oneigenlijke proeven met bursalen.

Wij, als promovendi en als promovendivertegenwoordigers van de dertien Nederlandse universiteiten, spreken ons krachtig uit tegen de invoering van dit ‘bursalenstelsel’.

Een van de zoveelste conflicten op de Universiteit Utrecht tussen bestuur (in dit geval het College van Bestuur en een Bèta-faculteit decaan) enerzijds en studenten en personeel anderzijds: de studie informatiekunde dreigt afgeschaft te worden. De situatie is verwarrend; de studie zou niet ‘Bèta’ genoeg zijn, maar er is eerder bewust voor gekozen deze multidisciplinaire studie onder de Utrechtse Bètafaculteit te plaatsen. Bezuinigingsmotieven lijken mee te spelen maar de studie informatiekunde is financieel gezond. De wil van het bestuur om zich met de faculteit te “profileren” lijkt de enige logische verklaring – minder breed zijn en meer focus hebben. Of, zoals informatiekundestudente Else het verwoordt: “Ik vind het een schande dat het profileren van de bètafaculteit nu ten koste gaat van multidisciplinaire onderzoeksgroepen en opleidingen.” Een reactie van studenten liet niet lang op zich wachten – een petitie voor het redden van informatiekunde was al snel in de lucht. Teken deze op redinformatiekunde.nl

Lees hieronder meer. 1. een uiteenzetting van het visiedocument van het faculteitsbestuur bètawetenschappenen, de reacties en de argumenten voor informatiekunde en tegen de argumenten van decaan Van Ree (door informatiekundestudente Else). 2. een verslag van de voorlichtingsavond van de Faculteitsraad Bètawetenschappen afgelopen donderdag 2 december (door Nima, Utrechtse student Cognitive Artificial Intelligence)

(meer…)