Universiteit Utrecht


Documentary Privatization and Working conditions at the University of Utrecht

Privatization & Working conditions at the University of Utrecht

The documentary Privatization & Working conditions at the University of Utrecht has just been released.

This fifteen minute film produced by Karlina Derks Bustamante for the “How Does The University Work?” course (self organised by – amongst others-  the Kritische Studenten Utrecht) describes the ongoing process of privatization at the margins of the university.

(meer…)

Advertenties

Collegejaar is afgelopen en de meeste studente legen hun hoofd van alles wat naar studie ruikt. Hier de laatste Keek op de Week van dit studiejaar over DUB; Onderzoek & Kwaliteit; Chili; Bezuinigingen & Selectie aan de poort; en meer.

DUB

Onze eigen universitaire Digitale Ublad blijft het nog even hebben over hoe we ons aanpassen aan het nieuwe scheldwoord, langstudeerder, voor de paar studenten die DUB en de regel wel kennen met de hoop dat de andere studeerders die geen van beide kennen het lezen en luisteren. Zonder arguus vallen de woorden ‘trage student’ en ‘treuzelaars’. Jah, we zeiken nog steeds over DUB en de beloofde gebruikersstatistieken en evaluatie zijn nooit gekomen. (meer…)

Hier ook terug te zien op http://www.chomsky.nl/nieuwe-artikelen-en-videos-van-chomsky/150-academische-vrijheid-en-de-qcorporatizationq-van-universiteiten

De rouwkaart/flyer

Ter gelegenheid van de 375e verjaardagsviering van Universiteit Utrecht, houdt SACU een stille tocht. De stille tocht zal vertrekken om 11.30u op de Faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool Utrecht, Heidelberglaan 7, de Uithof, Utrecht. Zie het facebookevenement en studentenprotestutrecht.nl voor meer info.

Trek zwarte rouw-kleding aan, neem bloemen en/of kaarsen mee en loop mee in deze stille tocht!

(meer…)

Al lange tijd protesteert biologe Gerdien de Jong tegen de bezuinigingen op Beta en het marktdenken in het onderwijs. Nu levert ze een nuttige bijdrage aan het debat wat de studentenbeweging zou moeten voeren: Wat is onze boodschap? Waar treden we tegen op? En waar voor? Frank Wiedema suggereerde onlangs dat we het woord ‘kenniseconomie’ niet te veel in de mond moeten nemen – een woord dat de LSVb ook maar al te graag inzet in hun weerwoord op de kabinetsplannen.

Gerdien de Jong suggereert nu dat we niet te veel over de langstudeerboete moeten praten, wat volgens haar slechts een “rookgordijn” is voor keiharde bezuinigingen op onderwijs. De “VSNU [Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten] is er briljant ingeluisd” aldus De Jong, “De VSNU heeft over de ‘langstudeermaatregel’ met de media gepraat, niet over het wegbezuinigen van een halve universiteit.”

(meer…)

Van de online universiteitskrant dub.uu.nl:

Zo’n tweehonderd hoogleraren, medewerkers en studenten Natuur- en Sterrenkunde hebben het college van bestuur maandagochtend gevraagd om minder bezuinigingen op hun departement. Ook eisen zij de onmiddellijke terugkeer van Casper Erkelens als departementshoofd. Zo niet, dan volgen acties, mogelijk zelfs een staking.

(meer…)

Een van de zoveelste conflicten op de Universiteit Utrecht tussen bestuur (in dit geval het College van Bestuur en een Bèta-faculteit decaan) enerzijds en studenten en personeel anderzijds: de studie informatiekunde dreigt afgeschaft te worden. De situatie is verwarrend; de studie zou niet ‘Bèta’ genoeg zijn, maar er is eerder bewust voor gekozen deze multidisciplinaire studie onder de Utrechtse Bètafaculteit te plaatsen. Bezuinigingsmotieven lijken mee te spelen maar de studie informatiekunde is financieel gezond. De wil van het bestuur om zich met de faculteit te “profileren” lijkt de enige logische verklaring – minder breed zijn en meer focus hebben. Of, zoals informatiekundestudente Else het verwoordt: “Ik vind het een schande dat het profileren van de bètafaculteit nu ten koste gaat van multidisciplinaire onderzoeksgroepen en opleidingen.” Een reactie van studenten liet niet lang op zich wachten – een petitie voor het redden van informatiekunde was al snel in de lucht. Teken deze op redinformatiekunde.nl

Lees hieronder meer. 1. een uiteenzetting van het visiedocument van het faculteitsbestuur bètawetenschappenen, de reacties en de argumenten voor informatiekunde en tegen de argumenten van decaan Van Ree (door informatiekundestudente Else). 2. een verslag van de voorlichtingsavond van de Faculteitsraad Bètawetenschappen afgelopen donderdag 2 december (door Nima, Utrechtse student Cognitive Artificial Intelligence)

(meer…)