Vragen? Suggesties? Kritiek? Counseling? We blijven zoveel mogelijk bereikbaar via mail of telefonisch.

Email: kritischestudentenutrecht@gmail.com
Tel.#: +31-630808368

Kritische Studenten Utrecht is ook bereikbaar via onze open bijeenkomsten. Zie de agenda voor de datum en locatie van de volgende open bijeenkomst.

Advertenties