Actie bij Groenlinks congres voor behoud studiefinanciering en tegen a-sociaal leenstelsel

Actie bij Groenlinks congres voor behoud studiefinanciering en tegen a-sociaal leenstelsel

Bij het 30ste congres van Groenlinks zaterdag aanstaande in Utrecht zullen verontruste studenten van Goed Toegankelijk Onderwijs actie voeren om Groenlinks op te roepen de studiefinanciering intact te laten.

(meer…)

Advertenties

Op 23 mei gaan leraren op initiatief van de groep Leraren In Actie (LIA) actie voeren vanwege de inhoud van de CAO die onderwijsvakbonden met de VO-raad van het middelbaar onderwijs (de ‘werkgevers’ zeg maar, al verfoei ik dat laatste woord) dreigen af te sluiten.

Een docente wiskunde uit Haarlem in de Volkskrant:

Ik roep de 77 duizend docenten in het voortgezet onderwijs op in opstand te komen.

Van de overheid moeten wij structureel bezuinigen en leerlingen met ernstige gedragsproblemen binnen het reguliere onderwijs opvangen. Dat gaan wij niet doen.

Volgens de Onderwijsinspectie stemt de helft van de havo- en vwo-leraren de instructie niet af op verschillen tussen leerlingen. Wij moeten beter differentiëren. Maar in klassen van 30 leerlingen met 5 dyslectici, 2 adhd’ers, 1 autist, 1 hoogbegaafde, keihard werkende minder begaafden, 2 doubleurs, 4 leerlingen met Nederlands als tweede taal en 3 faalangstigen doen wij dat al meer dan genoeg.

Lees hier meer: http://peterstormschrijft.wordpress.com/2011/05/10/23-mei-terecht-docentenprotest & http://www.nu.nl/economie/2511265/leraren-roepen-staking.html

Waar: Het Plein, Den Haag
Wanneer: 12 april 2011, vanaf 12 uur
Kijk voor meer info op: http://www.studenteninactie.nu/
“Studenten in actie is een groep studenten die zich zorgen maakt over het hoger onderwijs. Terwijl het kabinet de mond vol heeft van de ambitie om tot de top-5 van kenniseconomieën te behoren wordt er de komende jaren 370 miljoen bezuinigd op het hoger onderwijs. Studenten moeten steeds meer gaan betalen voor hun opleiding, terwijl de kwaliteit afneemt. Rond 12 april zal de Tweede Kamer voor de laatste keer debatteren over de collegegeldverhoging voor studenten die meer dan een jaar studievertraging hebben. Strijd met ons mee en kom op de 12e naar Den Haag! “

De rouwkaart/flyer

Ter gelegenheid van de 375e verjaardagsviering van Universiteit Utrecht, houdt SACU een stille tocht. De stille tocht zal vertrekken om 11.30u op de Faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool Utrecht, Heidelberglaan 7, de Uithof, Utrecht. Zie het facebookevenement en studentenprotestutrecht.nl voor meer info.

Trek zwarte rouw-kleding aan, neem bloemen en/of kaarsen mee en loop mee in deze stille tocht!

(meer…)